dinsdag 5 maart 2019

RU: Negen masteropleidingen Radboud beste van het land, zes topopleidingen

Negen masteropleidingen Radboud beste van het land, zes topopleidingen
De Keuzegids Masters 2019 noemt negen masteropleidingen van de Radboud Universiteit de beste van het land binnen het eigen vakgebied. Bovendien krijgen niet minder dan zes masteropleidingen het predicaat topopleiding.
Lees verder

Studententeam test nauwkeuriger 'gps' op experimentele raket
De positie van een raket tot op enkele centimeters bepalen tijdens diens gehele vlucht. Dat is wat een team van onderzoekers en studenten van de Technische Universiteit Eindhoven en Radboud Universiteit Nijmegen gaat testen tijdens een experimentele raketlancering in Zweden. Met hun methode – tot...
Lees verder

Rijksoverheid: kamerstukken onderwijs

Kamerbrief over onderwijsovereenkomst mbo
Minister Van Engelshoven (OCW) biedt haar reactie op het onderzoek naar de schriftelijke onderwijsovereenkomst (OOK) in het middelbaar beroepsonderwijs.
Lees verder

Aanbiedingsbrief reactie op verslag schriftelijk overleg over Evaluatie Vensters PO
Aanbiedingsbrief van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) met reactie op verslag schriftelijk overleg over Evaluatie Vensters PO.
Lees verder

Verslag van schriftelijk overleg over Evaluatie Vensters PO
Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 11 december 2018 over de evaluatie van het programma Vensters PO.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op brief Open State Foundation
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) biedt zijn reactie op de brief van Open State Foundation.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij reactie op rapporten over financiering onderwijs
Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) reageren op de vragen over de rapporten 'Financiële staat van het Onderwijs 2017' en 'Zicht op besteding van de middelen voor passen onderwijs'.
Lees verder

Reactie op vragen en opmerkingen over rapporten over financiering onderwijs
Lees verder

Kamerbrief met reactie op motie onderzoek bekostiging onderwijs op schoolniveau
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de motie-Van Meenen (D66). De motie verzocht de regering onderzoek te doen naar de bekostiging op schoolniveau in het basis- en voortgezet onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over Beleidsreactie op het rapport van de commissie-Dijkgraaf
Minister Slob biedt de Tweede Kamer het adviesrapport Aanpak leerlingendaling voortgezet onderwijs aan. In dit rapport staat advies over de aanpak van de gevolgen van leerlingendaling in het voortgezet onderwijs.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Te snelle keus voor mbo dreigt'
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kwint (SP) over het bericht 'Te snelle keus voor mbo dreigt'
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Overhaaste studiekeuze in het mbo door numerus fixus'
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen over het bericht 'Overhaaste studiekeuze in het mbo door numerus fixus'
Lees verder

VU: Marjolein Jansen gaat niet op voor een tweede termijn als vicevoorzitter College van Bestuur van de VU

Marjolein Jansen gaat niet op voor een tweede termijn als vicevoorzitter College van Bestuur van de VU
Marjolein Jansen zal niet gaan voor een tweede termijn als vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit.
Lees verder

Studenten beoordelen zes VU-masters als topopleiding in Keuzegids Masters 2019
De Vrije Universiteit Amsterdam telt zes masterstudies die het predicaat 'Topopleiding' verdienen. Dit blijkt uit de beoordelingen van studenten en onderwijsexperts in de Keuzegids Masters 2019.
Lees verder

Vitaminenpillen kunnen depressies niet voorkomen
Het dagelijks slikken van voedingssupplementen kan geen depressie voorkomen. Dit blijkt uit de jongste uitkomsten van het MooDFOOD-project, geleid door de Vrije Universiteit Amsterdam, dat na vijf jaar nu ten einde komt. Het project onderzocht de relatie tussen voeding en depressie.
Lees verder

VIAA: Kloostercollege XL Ongeneeslijk religieus

Kloostercollege XL Ongeneeslijk religieus
Lees verder

Leergang 'Begeleiden en beoordelen van studenten in de afstudeerfase' voor docenten van Hogeschool Viaa
Lees verder

Universiteit Leiden: Vitality and Ageing en Biomedical Sciences bovenaan in Keuzegids Masters

Vitality and Ageing en Biomedical Sciences bovenaan in Keuzegids Masters
De masteropleiding Vitality and Ageing is dit jaar beoordeeld als topopleiding in de Keuzegids Masters. Ook Biomedical Sciences staat op de eerste plaats. Farmacie stijgt naar de tweede plaats en tussen de masteropleidingen Geneeskunde is opnieuw weinig kwaliteitsverschil.
Lees verder

Vijver en Barmentlo in Vroege Vogels over resultaten Levend Lab
Watervlooien en lantaarntjes hebben in de natuur veel meer last van gewasbeschermingsmiddelen dan in het lab. Deze testresultaten uit het Levend Lab presenteerden Henrik Barmentlo en Martina Vijver in radioprogramma Vroege Vogels.
Lees verder

KNAW: Faces of Science breidt uit: twaalf nieuwe onderzoekers gaan bloggen over hun leven in de wetenschap

Faces of Science breidt uit: twaalf nieuwe onderzoekers gaan bloggen over hun leven in de wetenschap
Hoe ziet je leven er uit als je wetenschapper wordt? Twaalf promovendi gaan verslag doen van hun dagelijks bestaan in de wetenschap, in filmpjes en blogs. Ze doen aan verschillende Nederlandse universiteiten onderzoek naar onderwerpen als: glow-in-the-dark-kankercellen, het allereerste...
Lees verder

Zeven talentvolle wetenschappers geselecteerd voor Lindau Ontmoetingsdagen
Vijfhonderdtachtig jonge wetenschappers uit achtentachtig landen en tweeënveertig Nobelprijswinnaars ontmoeten elkaar deze zomer in Lindau voor kennisuitwisseling en inspiratie. Onder de wetenschappers zijn zeven toptalenten uit Nederland: Ivana Abramovic, Simon Baier, Vincent Debets, Alexei...
Lees verder

Oratie Tineke Fokkema over Marokkaanse en Turkse ouderen
Lees verder

UVA: Hoe kan strategische communicatie technologische veranderingen het hoofd bieden?

Hoe kan strategische communicatie technologische veranderingen het hoofd bieden?
Christian Burgers is per 1 maart 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar Strategische Communicatie aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Als bijzonder hoogleraar onderzoekt Burgers hoe technologische ontwikkelingen hun weerslag hebben op het communicatievak. Daarnaast wil hij de...
Lees verder

Nieuwe therapeutische inzichten rond milde epileptische aanvallen
Het effect van milde epileptische aanvallen op de hersenen is nog niet heel goed begrepen. Een team neurowetenschappers onder leiding van Carlos Fitzsimons van de Universiteit van Amsterdam probeert daar verandering in te brengen. Zij ontdekten dat je het brein kunt beschermen tegen achteruitgang...
Lees verder

WUR: NetVISwerk en Wageningen Marine Research sluiten convenant af

NetVISwerk en Wageningen Marine Research sluiten convenant af
Tammo Bult, directeur Wageningen Marine Research en Albert Jan Maat, voorzitter NetVISwerk ondertekenden op 4 maart een samenwerkingsconvenant. Deze overeenkomst heeft als doel om duidelijkheid en transparantie te verschaffen rondom monitoring- en onderzoeksactiviteiten waarbij de beroepsvisserij...
Lees verder

Wageningse masteropleidingen nog steeds in de top
In de jaarlijkse Keuzegids Masters komt Wageningen University & Research er net als in andere jaren weer positief uit. Van de 28 masteropleidingen mogen er zich dertien Topopleiding noemen. Geo-information science scoort zelfs 92 van de maximaal honderd punten. De Keuzegids Masters 2019 die een...
Lees verder

Fontys: Keuzegids Masters 2019: predikaat ‘topopleiding’ voor vier Fontysopleidingen

Keuzegids Masters 2019: predikaat 'topopleiding' voor vier Fontysopleidingen
Maar liefst vier masteropleidingen van Fontys ontvangen het predikaat 'topopleiding' van de Keuzegids Masters 2019. Een bijzondere prestatie is geleverd door Fontys Lerarenopleidingen Tilburg waar drie van de vier topopleidingen genoteerd worden. De master-opleidingen leraar...
Lees verder

Fontys start kennistraject circulair ondernemen voor MKB bedrijven
Fontys ontvangt een RAAK-subsidie voor het meerjarig kennistraject Circulair Ondernemen. Fons Claessen, onderzoeksdocent en aanjager van het thema circulaire economie bij Fontys, onderzoekt met zijn team de transitiemogelijkheden voor MKB ondernemingen naar een circulaire...
Lees verder

Hogescholen en technische sector samen in Center of Expertise HUB

Nationale Onderwijsgids
Hogescholen en technische sector samen in Center of Expertise HUB
Lees verder

Barn Talk Hanzehogeschool: vermijden van gevaarlijke klimaatverandering
Lees verder

WUR: Wageningse Famelab-ronde levert twee veelbelovende winnaars

Wageningse Famelab-ronde levert twee veelbelovende winnaars
Twee jonge Wageningse onderzoekers mogen door naar de nationale finale van de vertelwedstrijd Famelab, waarvan de regionale ronde in Wageningen vrijdagavond voor de zesde maal plaatsvond. De jury beoordeelde postdoc Daniel Reyes Lastiri en promovenda Elbrich Postma als beste sprekers. Promovendus...
Lees verder

Bodemverbetering door brengen van klei in zand
Klei in zand brengen klinkt als 'water naar de zee dragen'. Maar niets is minder waar. Klei in zand is een maatregel die past binnen een circulaire economie waarbij vruchtbare (bagger-)grond uit de keten wordt hergebruikt. Kleigrond/bagger wordt daarmee een waardevolle en bruikbare grondstof. Het...
Lees verder

OU: Onderzoek: Hoe doet de eerste generatie AGORA-leerlingen het?

Onderzoek: Hoe doet de eerste generatie AGORA-leerlingen het?
Lees verder

Trendsconferentie over de mogelijkheden en uitdagingen van e-assessment
Lees verder

Onderwijsraad: Lunchseminar over sociale netwerkprocessen in schoolklassen en het academisch functioneren van leerlingen

ONDERWIJSRAAD
Lunchseminar over sociale netwerkprocessen in schoolklassen en het academisch functioneren van leerlingen
Op dinsdag 26 maart organiseert de Onderwijsraad een lunchseminar. Dr. Mariola Gremmen zal een toelichting geven op haar promotieonderzoek.
Lees verder

KNAW: KennisCafé: Trollen, Twitter, Thierry en Trump

KennisCafé: Trollen, Twitter, Thierry en Trump
KennisCafé 18 maart 2019 over 'polarisatie'.
Lees verder

Uit de Kunst: Ola Mafaalani
In de reeks Uit de Kunst staat een van de leden van de Akademie van Kunsten centraal. Op maandag 8 april 2019 is het de beurt aan theatermaker Ola Mafaalani.
Lees verder

Festival Liefde voor de wereld: festival over Rosa Luxemburg en Hannah Arendt
Hoe inspireren literatuur en filosofie bij hedendaagse vraagstukken? En wat is de betekenis van Rosa Luxemburg en Hannah Arendt daarbij?
Lees verder

TUE: Drie masters van TU Eindhoven ‘topopleiding’ volgens Keuzegids Masters 2019

Drie masters van TU Eindhoven 'topopleiding' volgens Keuzegids Masters 2019
5 maart 2019: Drie masteropleidingen van de TU Eindhoven krijgen in de Keuzegids Masters 2019 van het Centrum Hoger Onderwijs informatie (C.H.O.I.) het predicaat 'topopleiding'.
Lees verder

Studententeam van TU/e en RU test nauwkeuriger 'gps' op experimentele raket
5 maart 2019: Een team van onderzoekers en studenten van de TU/e en Radboud gaat een nieuwe methode voor plaatsbepaling testen tijdens een experimentele raketlancering in Zweden tussen 11 en 14 maart.
Lees verder

Universiteit Leiden: 'Test geneesmiddelen na vijf dagen'

'Test geneesmiddelen na vijf dagen'
Hoe en wanneer kun je de effectiviteit van medicijnen het beste testen? Promovendus Rob van Wijk van het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR) ontdekte zebravislarven het beste ingezet kunnen worden in geneesmiddelenonderzoek als ze vijf dagen oud zijn. Zijn bevindingen zijn 15 februari...
Lees verder

Michael Richardson in Willem Wever over antibiotica uit slangengif
'Wat doen ze met slangengif?' Die vraag stelde de elfjarige Joep aan televisieprogramma Willem Wever. Leids hoogleraar Evolutionaire ontwikkelingszoölogie en slangengifexpert Michael Richardson geeft in zijn laboratorium het antwoord.
Lees verder

Werken bij Hogescholen: “The greatest teacher, failure is”

"The greatest teacher, failure is"
Lees verder

Keuzegids Masters 2019: Selectie leidt niet tot hogere kwaliteit

Nationale Onderwijsgids
Keuzegids Masters 2019: Selectie leidt niet tot hogere kwaliteit
Lees verder

26 maart: conferentie over de rol van onderzoek in masteronderwijs
Lees verder

OU: Trendsconferentie over de mogelijkheden en uitdagingen van e-assessment

Trendsconferentie over de mogelijkheden en uitdagingen van e-assessment
Lees verder

Postersymposium De waarde(n) van beroepsonderwijs
Lees verder

OU: Alumnidag Cultuurwetenschappen op 18 mei 2019

Alumnidag Cultuurwetenschappen op 18 mei 2019
Lees verder

Virtual reality in online onderwijs
Lees verder

OU: Trendsconferentie over e-assessment

Trendsconferentie over e-assessment
Lees verder

Keuzegids Masters 2019: Open Universiteit in top 4 van Nederlandse universiteiten
Lees verder

Universiteit Leiden: Omzetting van duurzame grondstoffen aan platina vertoont onverwacht gedrag

Omzetting van duurzame grondstoffen aan platina vertoont onverwacht gedrag
De elektrochemische reductie van een groep organische verbindingen aan platina is sterk afhankelijk van de ordening van de atomen in het platina-oppervlak. Dat publiceert Christoph Bondue, postdoc in de groep van Marc Koper, in Nature Catalysis op 4 maart. De reductie van zulke verbindingen is een...
Lees verder

Vogelsterfte door economische expansie en landgebruik
Bevolkingsgroei, economische expansie en het hieraan gerelateerd landgebruik leidt er aantoonbaar toe dat een toenemend aantal vogelsoorten uitsterft en dat de koolstofopslag in de natuur afneemt. Dit schrijft een internationaal team van wetenschappers van onder meer het Centrum voor...
Lees verder

Inholland: Student Anne Albers derde gast in de Inholland Podcast

Student Anne Albers derde gast in de Inholland Podcast
Anne Albers, student Landscape and Environment Management, mag zichzelf Nederlands golfsurf kampioen noemen en gaat in Frans-Polynesië afstuderen. In de derde aflevering van de Inholland Podcast vertelt zij haar inspirerende verhaal. Hoe was haar stagetijd in Mozambique? Had zij het mooiste...
Lees verder

Actualiteitencollege: Geweld hoort nergens thuis
Welke stappen behoor jij en kun je nemen als professional als je te maken hebt met (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld? Antwoorden op deze vraag krijgen (aankomende) professionals uit het sociale werkveld tijdens het actualiteitencollege 'Geweld hoort nergens thuis',...
Lees verder

EUR: Laat je stem horen

Laat je stem horen
Lees verder

Zes masters 'topopleiding' bij Keuzegids
Lees verder

Bedrijfsleven en NHL Stenden Hogeschool innoveren in Smart Industry

Nationale Onderwijsgids
Bedrijfsleven en NHL Stenden Hogeschool innoveren in Smart Industry
Lees verder

Miljoenen voor aanpak lerarentekort Amsterdam
Lees verder

UvH: 'Afhankelijkheid hoort er in de gehandicaptenzorg gewoon bij'

'Afhankelijkheid hoort er in de gehandicaptenzorg gewoon bij'
Geleidehond of rolstoel, begeleider of persoonlijk plan. Men kan nog zoveel zelfredzaamheid en eigen regie roepen, maar in de gehandicaptenzorg hoort afhankelijkheid er gewoon bij. Met een goede afstemming tussen de mensen met een beperking én hun begeleider hoeft dat geen probleem te zijn, aldus...
Lees verder

Traumaspecialist Geert Smid benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek
Dr. Geert Smid is per 1 maart jl. benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld' aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Geert Smid is psychiater bij Stichting Centrum '45, partner in Arq. De bijzondere leerstoel is ingesteld vanwege de Arq...
Lees verder

Inholland: ‘Ik leer het meest door uit mijn comfortzone te stappen’

'Ik leer het meest door uit mijn comfortzone te stappen'
Anne Albers, student Landscape and Environment Management, werd in 2018 Nederlands kampioen golfsurfen, ze is fanatiek paaldanseres, doet aan paardrijden, hiking, liep stage in Mozambique, gaat afstuderen in Frans-Polynesië en heeft een hart voor duurzaamheid. Anne: "Vaak is het mijn...
Lees verder

Keuzegids Masters 2019: wederom topnotering voor Leren & Innoveren
Wederom beoordelen studenten van de master Leren & Innoveren van Inholland hun opleiding heel positief. In de Keuzegids Masters 2019 verdient de hbo-master Leren & Innoveren dit jaar een Kwaliteitszegel en mag zich 'Topopleiding' noemen. Voor het achtste jaar op rij wordt deze...
Lees verder