vrijdag 22 februari 2019

Rijksoverheid: kamerstukken onderwijs

Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Mediawet 2008
Lees verder

Antwoorden schriftelijke vragen in verband met ruimtebrief
Minister Slob beantwoordt de vragen van de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Lees verder

Aabiedingsbrief met beantwoording vragen schriftelijk overleg over de ruimtebrief
Aanbiedingsbrief van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) met beantwoording vragen schriftelijk overleg over de ruimtebrief.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op attendering Mulier Instituut: Bewegen en sport op deel vmbo blijft achter bij landelijke norm
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) biedt zijn reactie op de attendering van het Mulier Instituut: Bewegen en sport op deel vmbo blijft achter bij landelijke norm.
Lees verder

Kamerbrief over opname bestuurders onderwijsinstellingen in cao onderwijs
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer naar aanleiding van een in het parlement aangenomen motie om bestuurders van onderwijsinstellingen op te nemen in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor het onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op vragen over vierdaagse lesweek basisschool Tamarinde Zaandam
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op vragen over de situatie rondom de vierdaagse lesweek op basisschool De Tamarinde in Zaandam.
Lees verder

Kamerbrief over blijvende aandacht voor voortijdig schoolverlaten
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voorlopige cijfers van de voortijdige schoolverlaters in het schooljaar 2017-2018 in vergelijking met 2016-2017. Daarnaast gaat zij in op de stand van zaken van de regionale samenwerking voor de ondersteuning van jongeren. Tot slot...
Lees verder

Kamerbrief over duurzame versterking van kwaliteit in het funderend onderwijs
De ministers Van Engelshoven en Slob (beiden OCW) informeren de Tweede Kamer over tussentijdse stappen om de kwaliteit van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs te verbeteren.
Lees verder

Kamerbrief over nieuwe onderwijsresultatenmodel primair onderwijs
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over het nieuwe onderwijsresultatenmodel voor het primair onderwijs (basisonderwijs).
Lees verder

Kamerbrief over factsheet Rathenau-instituut open access wetenschappelijke publicaties
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over een factsheet van het Rathenau-instituut met betrekking tot de open acces (gratis toegankelijkheid) van wetenschappelijke publicaties.
Lees verder

Onderwijsraad: Doorgeschoten differentiatie

ONDERWIJSRAAD
Doorgeschoten differentiatie
Het onderwijs staat voor grotere uitdagingen dan lange tijd het geval is geweest. Op de middellange termijn (2025/2030) spelen verschillende ontwikkelingen met een grote impact op het onderwijs. Zo verandert werk ingrijpend als gevolg van technologisering en tekenen zich scherpe scheidslijnen af in...
Lees verder

HAN: Veranderende kijk op gezondheid en gedrag maakt mini-symposium Movement & Health boeiend

Veranderende kijk op gezondheid en gedrag maakt mini-symposium Movement & Health boeiend
Wetenschap, onderwijs en de praktijk gezien vanuit gezondheid tot techniek, geneeskunde tot social work en farmacologie tot sport. Met de vraag welke uitdagingen we gaan krijgen, wat we kunnen doen en hoe we kunnen gaan samenwerken?
Lees verder

Kennis hoger onderwijs, bedrijfsleven en andere organisaties gebundeld in AI-hub Gelderland
Samen met de Radboud Universiteit in Nijmegen wil de HAN University of Applied Sciences een AI (Artificial Intelligence)-hub voor Gelderland opzetten. Een van de doelstellingen is de realisatie van een praktijkgerichte master Applied Data Science.
Lees verder

RU: Rubicon-beurs voor Ruben van Bergen

Rubicon-beurs voor Ruben van Bergen
Hersenonderzoeker Ruben van Bergen en biomedicus Mani Diba hebben een Rubicon-beurs van NWO ontvangen om onderzoek te gaan doen aan een buitenlandse instelling.
Lees verder

Milieurisico's medicijnresten in zoetwater wereldwijd toegenomen
In twintig jaar zijn de concentraties medicijnen in zoetwater wereldwijd toegenomen. Met name voor het antibioticum ciprofloxacine zijn de risico's zo hoog dat schadelijke ecologische effecten mogelijk zijn, blijkt uit onderzoek door milieukundigen van de Radboud Universiteit die de risico's van...
Lees verder

NRO: 16 mei: u-can-act symposium

16 mei: u-can-act symposium
Lees verder

UTwente: UT en de FootballEquals Foundation slaan handen ineen

UT en de FootballEquals Foundation slaan handen ineen
De Universiteit Twente en FootballEquals Foundation gaan samenwerken. De focus ligt op dataverzameling en -verwerking in het voetbal met als doel sociale interactie in de sport te bevorderen. Op 26 februari tekenen beide partijen een samenwerkingsovereenkomst. Tegelijkertijd speelt een Onder...
Lees verder

Wijngaarden produceren meer dan alleen wijn
Wijnbouw, de teelt van druiven, behoort tot de oudste en meest winstgevende vormen van landbouw. Maar jouw glas Chardonnay wordt ook geproduceerd met behulp van één van de intensiefste vormen van landbouw, die een negatieve impact heeft op de biodiversiteit en de voordelen voor mensen die...
Lees verder

NRO: Aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie toegenomen

Aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie toegenomen
Lees verder

Evaluatiecommissie: institutenstelsel KNAW en NWO heeft belangrijke meerwaarde

NWO-I
Evaluatiecommissie: institutenstelsel KNAW en NWO heeft belangrijke meerwaarde
Lees verder

Universiteit Leiden: United Nations Fellowship toegekend aan promovendus Kevin Duisters (MI)

United Nations Fellowship toegekend aan promovendus Kevin Duisters (MI)
UN Global Pulse, een initiatief van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties op het gebied van big data en kunstmatige intelligentie, lanceerde onlangs het Data Fellows-programma. Kevin Duisters, promovendus in de statistiek aan het Mathematisch Instituut, is geselecteerd om deel uit te maken...
Lees verder

Europese topambtenaar Paquet ontmoet Leidse onderzoekers
Jean Eric Paquet, een van de directeuren-generaal van de Europese Commissie, bracht op 20 februari een bezoek aan de Universiteit Leiden. Hij was onder de indruk van de gedrevenheid van de wetenschappers, de grote diversiteit aan onderwerpen die zij onderzoeken en de kracht van de samenwerking in...
Lees verder

Universiteit Leiden: Niet ‘eerst denken, dan doen’: doen helpt denken

Niet 'eerst denken, dan doen': doen helpt denken
Naar aanleiding van een scène in De Luizenmoeder schreef archeoloog Maikel Kuijpers een opiniestuk in de Volkskrant. "Dingen doen iets met ons. Dat is een van de onderwerpen waar allerlei wetenschappers zich mee bezighouden, van archeologen tot cognitief neuropsychologen. Hoe beïnvloeden de dingen...
Lees verder

100ste prehistorische grafheuvel gevonden in gemeente Utrechtse Heuvelrug
Archeologen van Archol, verbonden aan de universiteit Leiden, hebben afgelopen week 14 prehistorische grafheuvels ontdekt. Archeoloog Quentin Bourgeois was hier nauw bij betrokken.
Lees verder

Organisaties beginnen Coalitie-Y vanwege toenemende druk op jongeren

Nationale Onderwijsgids
Organisaties beginnen Coalitie-Y vanwege toenemende druk op jongeren
Lees verder

Meer thuiszitters, Cito-stress & pornodocent
Lees verder

Universiteit Leiden: Rottgering en Icke bij DWDD over 300.000 nieuwe sterrenstelsels

Rottgering en Icke bij DWDD over 300.000 nieuwe sterrenstelsels
Deze week publiceerde een internationaal team van sterrenkundigen de ontdekking van 300.000 nieuwe sterrenstelsels, geleid door hoogleraar Huub Rottgering. Samen met Vincent Icke legde hij bij De Wereld Draait Door uit wat we precies met deze grote ontdekking kunnen.
Lees verder

Celtypes in kaart gebracht van foetale nier
Nierfalen is een serieus probleem omdat nieren zichzelf niet kunnen regenereren na ernstige beschadiging. Een mogelijke oplossing bestaat uit het kunstmatig laten groeien van gezond nierweefsel. Daarvoor moeten wetenschappers eerst de ontwikkeling begrijpen tijdens de allereerste fase, in de...
Lees verder

Universiteit Leiden: Lieuwe Vinkhuijzen wint derde prijs VERSEN Master Thesis Award

Lieuwe Vinkhuijzen wint derde prijs VERSEN Master Thesis Award
Promovendus Lieuwe Vinkhuijzen heeft de VERSEN Master Thesis derde prijs gewonnen voor zijn masterscriptie over quantumcomputers. 'Een vooruitstrevende scriptie, die problemen in software engineering oplost; niet in het volgende decennium, maar nog verder in de toekomst', aldus de jury.
Lees verder

Universiteit Leiden krijgt positieve beoordeling onderwijskwaliteitszorg
De Universiteit Leiden heeft een positieve beoordeling ontvangen in de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK). Het is de tweede keer dat de kwaliteitszorg van de Universiteit Leiden als positief wordt beoordeeld.
Lees verder

On the Agenda – Week 8, 2019

SCIENCEGUIDE
On the Agenda – Week 8, 2019
Lees verder

Europese academies uiten zorgen over nepnieuws en polarisatie
Lees verder

Soms moet je denken: 'screw your peers'
Lees verder

Vereniging Hogescholen: Kunsthogescholen geven onderwijs van de toekomst vorm

Kunsthogescholen geven onderwijs van de toekomst vorm
Lees verder

WUR: Nieuwe methode toont slijtage van het landschap

Nieuwe methode toont slijtage van het landschap
How many years can a mountain exist? Bob Dylan's retorische vraag heeft nu een nieuwe wetenschappelijke basis gekregen. Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) en de Technische Universiteit van Denemarken (DTU) ontwikkelden een nieuwe methode die de blootstellingsduur van gesteenten...
Lees verder

Bart Koelmans volgt Marten Scheffer op als leerstoelhouder
Bart Koelmans is Marten Scheffer opgevolgd als hoogleraar Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer aan Wageningen University & Research. De officiële ingangsdatum was 1 november 2018. Marten Scheffer ontving vorig jaar van de universiteit de eretitel distinguished professor. Hij blijft aan de...
Lees verder

Inholland: Je saldo de baas met de app Saldo Baas

Je saldo de baas met de app Saldo Baas
Binnenkort verschijnt er een nieuwe app op de markt: Saldo Baas, bedacht door Haagse communicatiestudenten van Hogeschool Inholland. De app geeft studenten inzicht in hun financiën en helpt ze schuldenvrij te krijgen en te houden. Voor de app worden ook testers gezocht! Het doel...
Lees verder

Internationale gastdocenten bezoeken International Days Diemen
Tien gastdocenten van universiteiten en hogescholen uit Finland, Rusland, België, Marokko, Spanje, Litouwen en Duitsland kwamen tijdens de International Days naar Inholland Diemen. De International Days zijn dé gelegenheid voor studenten om hun vakgebied ook eens vanuit een...
Lees verder

Fontys: Lichtgewicht constructies zijn steeds belangrijker

Lichtgewicht constructies zijn steeds belangrijker
Lichtgewicht constructies (of leightweight structures, LWS) zijn belangrijk voor de duurzaamheid van mobiliteitssystemen, zoals auto's, vliegtuigen en drones. Een nieuw convenant tussen Fontys, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Hogeschool Rotterdam en de Leidse Instrumentmakers School streeft naar...
Lees verder

Docent Robin Sterk Europees Kampioen Indoorroeien
Fontys is een Europees kampioen rijker. Eind januari greep (inval)docent Robin Sterk in Kopenhagen​ de Europese titel bij het EK Indoorroeien. In zijn leeftijdsklasse (60+) won hij eerst zilver op de twee kilometer.  Voor Sterk voelde dat nog een beetje als het verliezen van goud omdat...
Lees verder

Rijksoverheid: kamerstukken onderwijs

Kamerbrief over diversiteitsbeleid Universiteit Utrecht
Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op een plan van de Universiteit Utrecht om te zorgen voor meer diversiteit in de instroom van studenten.
Lees verder

Kamerbrief over hervatting staatsexamens Nt2
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt een brief over het besluit om vanaf maart 2019 de examinering van de examens voor Programma I en Programma II van het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2) te hervatten.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij wetswijzigingsvoorstel Wet studiefinanciering 2000
Minister Van Engelshoven stuurt de memorie van antwoord inzake wetswijzigingsvoorstel Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs naar de Eerste Kamer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over initiatieven voor passend onderwijs
Minister Slob beantwoordt de vragen over initiatieven voor passend onderwijs.
Lees verder

Antwoorden op vragen over initiatieven voor passend onderwijs
Minister Slob beantwoordt de vragen over initiatieven voor passend onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over herverdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een reactie op een brief van het schoolbestuur Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) over de herverdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de Nederlandse versie van de Nashville-verklaring
Minister Van Engelshoven beantwoordt de vragen over de Nederlandse versie van de Nashville-verklaring.
Lees verder

Kamervragen over cultuurgoederen van de koninklijke familie
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt een drietal Kamervragen. De vragen gaan over de berichten 'Oranjes verkochten in stilte kunst aan Rijk' en 'Je hoopt natuurlijk dat dit in Nederland blijft' van 1 februari en 13 februari 2019.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij Kamerstukken over wijziging van de Mediawet 2008
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer stukken over het voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met nieuwe diensten, benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur, verduidelijking van de positie van de...
Lees verder

Nota van wijziging inzake wijziging van de mediawet 2008
Lees verder

Universiteit Leiden: Het ontstaan van systemen van gebalanceerde dodelijke genvarianten

Het ontstaan van systemen van gebalanceerde dodelijke genvarianten
Ben Wielstra wil de evolutie van gebalanceerde systemen van dodelijke allelen ontrafelen. Op 1 februari startte hij daarom zijn eigen laboratorium aan het Insituut voor Biologie Leiden. Wielstra is één van de vijf onderzoekers van de Universiteit Leiden die in 2018 een ERC-startsubisidie heeft...
Lees verder

De voordelen van de koptelefoon wegen op tegen de nadelen.
'Iedere dag wordt er een enorme berg aan auditieve prikkels op ons afgevuurd. Met een koptelefoon kunnen mensen zich onttrekken aan die kakofonie.'
Lees verder

RUG: Nanoporiën maken massaspectrometer voor eiwitten mogelijk

Nanoporiën maken massaspectrometer voor eiwitten mogelijk
RUG-onderzoekers hebben nanoporiën ontwikkeld waarmee ze direct de massa van kleine eiwitjes (peptiden) kunnen meten. Een artikel over deze ontdekking is op 19 februari jl. gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications.
Lees verder

RUG gunt bouw Feringa Building aan Ballast Nedam
De bouwkundige aanbestedingsprocedure voor de bouw van onze nieuwe Feringa Building is binnenkort afgerond: Ballast Nedam gaat het indrukwekkende gebouw voor Beta-technisch onderwijs en onderzoek bouwen op de Zernike Campus.
Lees verder

Codarts: Koningin Máxima bij ondertekening convenant muziekonderwijs in Zeeland

Koningin Máxima bij ondertekening convenant muziekonderwijs in Zeeland
Lees verder

Fijne voorjaarsvakantie!
Lees verder

TU Delft: Koning opent Microsoft Quantum Lab op TU Delft campus

Koning opent Microsoft Quantum Lab op TU Delft campus
Koning Willem Alexander heeft op 21 februari het Microsoft Quantum Lab geopend op de campus van de TU Delft. Met het lab versterkt Microsoft het Delftse quantumonderzoek, een onderzoeksterrein waarop de TU Delft tot de wereldtop behoort.
Lees verder

De nasleep van een heftige botsing van twee neutronensterren
Astronomen hebben met een wereldwijd netwerk van radiotelescopen bekeken wat er gebeurde toen twee neutronensterren in 2017 op elkaar botsten: er kwam een compacte straal materie vrij. Het was bovendien de eerste keer dat er een zwaartekrachtgolf werd waargenomen bij het samensmelten van twee...
Lees verder

OU: Promotie Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp

Promotie Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp
Lees verder

Onderzoeksresultaten Big Data enabled organizational transformation nu beschikbaar in boek
Lees verder