donderdag 21 februari 2019

UU: Kopjes in stemhulp hebben kleine invloed op de antwoorden van deel van de invullers

Kopjes in stemhulp hebben kleine invloed op de antwoorden van deel van de invullers
Het geven van een kopje leidt voor een kleine groep mensen tot meer linkse antwoorden dan wanneer er géén kopje boven de vraag staat.
Lees verder

Koolstof tot koolstof: circulaire economie vereist samenwerking tussen scheikunde en wetgeving
In zijn lezing bij de Royal Institution in Londen vertelt Bert Weckhuysen hoe katalyse-onderzoek kan bijdragen aan een schonere wereld.
Lees verder

Computercode (bron: Unsplash.com)
Informaticus Egon van den Broek over de beveiligingsrisico's van 'slimme' gebouwen en apparaten.
Lees verder

Universiteit Leiden: Honoursonderwijs om sociale kwesties aan te pakken

Honoursonderwijs om sociale kwesties aan te pakken
'Wetenschap zit in het DNA van Leiden', zegt de Leidse wethouder Paul Dirkse (Onderwijs) op 15 februari in de Oude Sterrewacht. Een zaal vol honoursstudenten en -alumni van de Faculteit Sociale Wetenschappen buigt zich over de vraag hoe de samenleving kan profiteren van het honoursonderwijs. Een...
Lees verder

Mondiaal netwerk van radiotelescopen ziet nasleep neutronensterbotsing
Astronomen hebben met radiotelescopen op vijf continenten de aanwezigheid van een smalle straalstroom waargenomen, die afkomstig is van de enige bekende bron van twee samensmeltende neutronensterren. Die werden eerder ontdekt via zwaartekrachtgolven. Het resultaat wordt deze week gepubliceerd in...
Lees verder

Universiteit Leiden: Arie Kraaijenoord: ‘Ik ben blijven hangen en inmiddels werk ik hier al 33 jaar’

Arie Kraaijenoord: 'Ik ben blijven hangen en inmiddels werk ik hier al 33 jaar'
Iedere dag rijdt Arie Kraaijenoord (64) rond in zijn blauwe wagentje om de post te bezorgen in en rondom het Lipsiusgebouw. Al sinds het bestaan van de huismeesterpost werkt hij bij de Algemene Dienst van de campus.
Lees verder

Johan Kuiper en Ilze Bot geportretteerd op Hartstichting.nl
De Hartstichting portreteerde onderzoekers Johan Kuiper en Ilze Bot van het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR) die in het lab strijden tegen hart- en herseninfarcten.
Lees verder

UVA: Chris Slootweg in Nature Chemistry: 'Groene Chemie is een achterhaald concept'

Chris Slootweg in Nature Chemistry: 'Groene Chemie is een achterhaald concept'
In een recent artikel in Nature Chemistry introduceert universitair hoofddocent Chris Slootweg van het UvA-onderzoekszwaartepunt Sustainable Chemistry een nieuw concept voor duurzame chemie. Hij presenteert de twaalf principes van de Circulaire Chemie, naar analogie van de bekende twaalf principes...
Lees verder

Bacterie in 'zombie-stand' ontsnapt aan hongerdood
Bacteriën die blootstaan aan een vijandige omgeving, met bijvoorbeeld veel antibiotica of weinig voedingsstoffen, kunnen soms toch overleven door te gaan 'slapen'. Biologen van de Universiteit van Amsterdam hebben nu een nieuwe, alternatieve overlevingsstrategie ontdekt: een soort zombie-stand,...
Lees verder

WUR: INREF steunt vier nieuwe projecten voor SDG

INREF steunt vier nieuwe projecten voor SDG
Hoogtechnologische landbouw, serious gaming in agroforestry, gefermenteerde voedingsmiddelen en biodiversiteit bescherming, dit zijn de onderwerpen van vier nieuwe INREF projecten die zijn gehonoreerd onder de INREF-4 call.
Lees verder

Nederlandse sorghum: achterblijvende voederwaarde én minder achtergebleven stikstof
De meeste sorghumrassen hadden in 2018 lagere drogestof- en hogere eiwitopbrengsten met lagere verteringscoëfficiënten van de organische stof (Vcos) dan snijmaïs. Maar ook de reststikstof in de bodem na de oogst was bij lage stikstofgiften lager dan bij maïs, waardoor de kans op stikstofuitspoeling...
Lees verder

Fontys: Heb jij een innovatief idee dat je verder wilt ontwikkelen?

Heb jij een innovatief idee dat je verder wilt ontwikkelen?
Jouw product kan de oplossing zijn voor een maatschappelijke uitdaging. Je wilt daarom de haalbaarheid van je innovatieve idee onderzoeken door de technische en economische kansen, maar ook de risico's in kaart te brengen. Regieorgaan SIA geeft je die mogelijkheid door haalbaarheidsstudies te...
Lees verder

Meld je onderzoeksvoorstel aan voor Lowlands
Van 16 tot en met 18 augustus vormt Lowlands een tijdelijke stad met 60.000 inwoners waar muziek, theater, comedy en cultuur de hoofdrol spelen. Ook wetenschap neemt een prominente rol in binnen het programma. Voor de vijfde keer op rij worden wetenschappers, universiteiten, hogescholen en...
Lees verder

Onderwijsraad: Opening tentoonstelling ‘Wijze raad’

ONDERWIJSRAAD
Opening tentoonstelling 'Wijze raad'
Op vrijdag 22 september 2019 opent voorzitter Onderwijsraad Edith Hooge de tentoonstelling Wijze Raad. Met deze tentoonstelling in het Nationaal Onderwijsmuseum viert de Onderwijsraad zijn honderdjarig bestaan. De tentoonstelling toont de betekenis van de raad in historisch perspectief aan de hand...
Lees verder

EUR: Wat is jouw impact? Voorzitter Emma Dingemanse over de Meesterweek 2019

Wat is jouw impact? Voorzitter Emma Dingemanse over de Meesterweek 2019
Lees verder

Annual Geuzenpenning granted to Padre Solalinde
Lees verder

FVOV: Voorbeeldbrief voor (G)MR – 15 maart staking

Voorbeeldbrief voor (G)MR – 15 maart staking
Een voorbeeldbrief als service van de organiserende bonden van de actieweek van 11-15 maart 2019 aan (G)MR'en om hun bestuur te verzoeken duidelijkheid te geven over in welk opzicht het de staking wel of niet steunt en tevens het verzoek …...
Lees verder

Vereniging Hogescholen: Meertaligheid hbo-studenten onderzocht

Meertaligheid hbo-studenten onderzocht
Lees verder

Tienpuntenplan om financiële positie studenten te verbeteren

Nationale Onderwijsgids
Tienpuntenplan om financiële positie studenten te verbeteren
Lees verder

Eerste Kamer stemt in met register onderwijsdeelnemers
Lees verder

Werken bij hogescholen: vacature Docent Finance & Control (1,0 fte)

Docent Finance & Control (1,0 fte)
Lees verder

Digitale Contentmaker
Lees verder

Docent Spoedeisende Hulpverlening (3 x 0,4 fte)
Lees verder

Docent Engineering Systems and Control
Lees verder

Opleidingsmanager HBO-Rechten
Lees verder

Administratief Medewerker (1,0 fte)
Lees verder

Docent wiskunde en statistiek
Lees verder

Communicatieadviseur Onderwijs en Ontwikkeling (0,8 fte)
Lees verder

Functioneel beheerder Onderwijslogistiek (0,8 fte)
Lees verder

Senior Managementassistent Centre of Expertise Cyber Security (0,6-0,8 ft)
Lees verder

FVOV: ‘Meer geld blijft nodig voor cao po’

'Meer geld blijft nodig voor cao po'
'De marges waarbinnen we nu aan de cao-tafel moeten onderhandelen zijn eenvoudigweg te krap. Voor echte structurele oplossingen is er meer geld nodig voor de arbeidsvoorwaarden van leraren, directeuren en overig onderwijspersoneel.', aldus Jilles...
Lees verder

Hogeschool Rotterdam: Studenten kijken in collegezaal via livestream naar cardiologische ingreep

Studenten kijken in collegezaal via livestream naar cardiologische ingreep
Zo'n zestig studenten van Medische Hulpverlening (BMH) en Gezondheidszorg Technologie keken via een livestream naar een cardiologische ingreep die in het Eramus MC werd verricht. "Ongelooflijk dat dit kan."
Lees verder

Spelenderwijs betere aansluiting havo-hbo met Rotterdamse Business Case
Havisten van vier Rotterdamse scholen werkten een aantal maanden aan een business case, die ontworpen is met het oog op een betere aansluiting van havo naar de economische opleidingen in het hbo. Bij de eindpresentatie op Hogeschool Rotterdam won het Emmauscollege.
Lees verder

WUR: Kennis van persoonlijkheid van het dier draagt bij aan dierenwelzijn

Kennis van persoonlijkheid van het dier draagt bij aan dierenwelzijn
De persoonlijkheid bij mensen bepaalt voor een groot deel hun geluksgevoel, gezondheid en succes. En omdat persoonlijkheid bij mensen zo wezenlijk is, rijst de legitieme vraag: waarom zou dat voor dieren niet gelden? In zijn inaugurele rede als buitengewoon hoogleraar Animal Personality aan...
Lees verder

Natuurdebat is springlevend op social media
Natuur beleven we tegenwoordig niet meer alleen als we buiten zijn, ook online is er van alles over natuur te doen. Sociale media spelen daarin een steeds belangrijker rol. Onderzoekers van Wageningen University & Research zochten uit hoe springlevend het natuurdebat op social media is.
Lees verder

WUR: Wetenschap: pulsvisserij heeft ecologische voordelen vergeleken met traditionele boomkor

Wetenschap: pulsvisserij heeft ecologische voordelen vergeleken met traditionele boomkor
Tammo Bult, directeur van Wageningen Marine Research, is ervan overtuigd dat pulsvisserij beter is voor het ecosysteem en het milieu dan de traditionele boomkor. In deze column gaat hij in op de recente beslissing van de Europese Unie om pulsvisserij te verbieden.
Lees verder

Nieuwe versie Handboek Snijmais
Het Handboek Snijmaïs is geactualiseerd met de laatste kennis op het gebied van diverse teeltaspecten. In het hoofdstuk "Bemesting" staat nu het nieuwe kalibemestingsadvies en is te lezen hoe kan worden voldaan aan de aangepaste verplichting voor het zaaien van een vanggewas op zand- en lössgrond....
Lees verder

Werken bij Hogescholen: Dochter

Dochter
Lees verder

EUR: Wat is jouw impact? Emma Dingemanse over de Meesterweek 2019

Wat is jouw impact? Emma Dingemanse over de Meesterweek 2019
Lees verder

Waarde creëren – maar hoe?
Lees verder

TU Delft: In februari nieuw onderwijskundig concept lerarenopleiding

In februari nieuw onderwijskundig concept lerarenopleiding
Begin februari is een nieuw cohort van zestien leraren in spé gestart met de lerarenopleiding van de afdeling Science Education & Communication. Het is voor het eerst dat studenten in februari kunnen beginnen aan de opleiding. Het nieuwe cohort gaat bovendien aan de slag met een nieuw...
Lees verder

NERI TU Delft and Morphotonics join forces in nanomanufacturing
Morphotonics, an ambitious indirect spin-off of Philips, is set to join forces with TU Delft's Nano Engineering Research Initiative (NERI) to explore new opportunities of the small scale for breakthrough applications.
Lees verder

Werken bij hogescholen: vacature Management Assistent(e) Directie (1,0 fte)

Management Assistent(e) Directie (1,0 fte)
Lees verder

Lerarenopleider Bedrijfseconomie (1,0 fte)
Lees verder

Medewerker Marketing en Communicatie
Lees verder

Medewerker onderwijs- en beleidsondersteuning
Lees verder

Studentenpsycholoog
Lees verder

Lecturer Music Theory
Lees verder

Lecturer Cello
Lees verder

Procescoordinator
Lees verder

Helpdeskmedewerker ICT
Lees verder

Lecturers Rotterdam Business School
Lees verder

De lage kennisoverdracht in het vmbo en mbo is een groot probleem

SCIENCEGUIDE
De lage kennisoverdracht in het vmbo en mbo is een groot probleem
Lees verder

Ook uitgevers willen openheid geven over kosten publiceren
Lees verder

Minister zinspeelt op herinvoeren loting
Lees verder

Universiteit Leiden: Volgens Barend Barentsen is de integriteit van het UWV in het geding

Volgens Barend Barentsen is de integriteit van het UWV in het geding
Het UWV heeft ten onrechte aan 1900 personen een levenslange uitkering toegekend, melden deskundigen en een klokkenluider aan RTL Nieuws. De dossiers van deze zieke werknemers werden in korte tijd door verpleegkundigen beoordeeld, waarbij het motto gold: bij twijfel afschrijven. Deze beoordelingen...
Lees verder

Felienne Hermans twittert erop los voor @NL_wetenschap en is op de radio
De hele week van 17 tot 23 februari beheert Felienne Hermans van het Leiden Institute of Advanced Computer Sciences het twitteraccount van NL_wetenschap. Deze account is elke week in handen van een andere wetenschapper. Radioprogramma Focus op Radio 1 belt iedere week met de wetenschapper van...
Lees verder

WUR: Wolf officieel gevestigd in Nederland: hoe weten we dat?

Wolf officieel gevestigd in Nederland: hoe weten we dat?
Wolvin 'GW998f' is inmiddels zes maanden aanwezig op de Veluwe. Daarmee is de wolf is officieel gevestigd in ons land. Dat is vastgesteld door Hugh Jansman en collega's van Wageningen Environmental Research, die het DNA van het dier onderzoeken. In vijf vragen legt Hugh uit hoe we dit weten en wat...
Lees verder

Agro Vertrouwensindex stijgt na 2 jaar van daling
De Agro Vertrouwensindex is voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2017 gestegen. De index steeg in het vierde kwartaal van 2018 met 1,6 punt naar ruim 13 punten. Opvallend is de ontwikkeling in de melkveehouderij (+6 punten), en de pluimveehouderij (-9 punten). Ook ondernemers in de...
Lees verder