dinsdag 19 februari 2019

PthU: In gesprek over bidden

In gesprek over bidden
Hoe vaak bid je? Wat verwacht je van gebed? Gebruik je een vastgelegde tekst als je bidt of eigen woorden? Dit soort vragen stelden studenten van de PThU en studenten van de Augustana-Hochschule uit het Duitse Neuendettelsau aan elkaar tijdens een ontmoeting in Amsterdam.
Lees verder

Start Nationale Studentenenquête 2019
De eerste uitnodigingen voor de Nationale Studentenquête 2019 zijn verzonden. Studenten kunnen deze en volgende week hun mening geven over hun school. Lees meer over de planning.
Lees verder

PthU: 'De pelgrim' is kern van oecumenelezing Frits de Lange

'De pelgrim' is kern van oecumenelezing Frits de Lange
Pelgrim-zijn is het nieuwe uitgangspunt van de Wereldraad van Kerken. Tijdens de lezing van de Nederlandse Raad van Kerken ging hoogleraar Frits de Lange in op wat dat precies wil zeggen. Download de lezing.
Lees verder

Barthianum 2019: 'Zo'n theoloog zou je zelf willen zijn'
Gisteren bogen predikanten, studenten, docenten, promovendi en alumni zich opnieuw over de sterke voordracht van Karl Barth uit 1919. Rinse Reeling Brouwer schreef een verslag.
Lees verder

Universiteit Leiden: Bart Custers benoemd in de Honours Council

Bart Custers benoemd in de Honours Council
Mr. dr. ir. Bart Custers, universitair hoofddocent en onderzoeksdirecteur van eLaw, het centrum voor recht en digitale technologie, is benoemd tot lid van de Honours Council van de Honours Academy.
Lees verder

Universiteit Leiden beëindigt overeenkomst met Confucius Instituut
De universiteit zal de overeenkomst met het instituut niet verlengen na 31 augustus 2019, na afloop van de huidige termijn.
Lees verder

EUR: Millennial coach Daan Klever over Het Coachcafé en hoe je je missie in het leven kunt vinden (na je studie)

Millennial coach Daan Klever over Het Coachcafé en hoe je je missie in het leven kunt vinden (na je studie)
Lees verder

Experimenteren vormt de basis bij de invoering van regieverpleegkundigen
Lees verder

WUR: Pilot: methaan verbranden

Pilot: methaan verbranden
Bij de opslag van mest in de melkveehouderij komt het sterke broeikasgas methaan vrij. Dit verdwijnt de lucht in. Wageningen Livestock Research voert een opmerkelijke proef uit om die emissie terug te dringen.
Lees verder

Onderzoek naar motivatie van boeren en telers voor vermindering gebruik gewasbeschermings-middelen
Wageningen University & Research onderzoekt de motivatie van boeren en telers om het gebruik van milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. Zo'n 7500 agrariërs ontvangen woensdag 20 februari een vragenlijst die ze online kunnen invullen. Hiermee willen de onderzoekers de kansen en...
Lees verder

Universiteit Tilburg: ‘Complexe’ patiënten vormen groot probleem in de zorg

'Complexe' patiënten vormen groot probleem in de zorg
Patiënten met een mix van geestelijke en fysieke aandoeningen vormen een 'complex' probleem in de zorg. Zogenaamde 'multimorbiditeit' maakt een heldere diagnosestelling ontzettend lastig. 'Complexe' patiënten, soms suïcidaal, hebben meestal een enorm dossier. Meerdere artsen en hulpverleners in...
Lees verder

Presentatie onderzoeksrapport 'Overstappen op de arbeidsmarkt'
PERSUITNODIGING 12 febr. 2019 - Op woensdag 20 februari presenteren Tilburg University en House of Skills in Amsterdam het onderzoeksrapport 'Overstappen op de arbeidsmarkt. Een onderzoek naar Van Werk Naar Werk-beleid en –trajecten'. SER-voorzitter Mariëtte Hamer neemt het eerste exemplaar in...
Lees verder

Universiteit Tilburg: Schaamte over armoede vergroot vaak de armoede

Schaamte over armoede vergroot vaak de armoede
Schaamte komt meer voor bij mensen die het financieel moeilijk hebben en gaat ook vaak samen met gedrag dat armoede juist in stand kan houden. Geld wordt bijvoorbeeld uitgegeven aan zaken die statusverhogend werken in plaats van eerste levensbehoeften, en mensen krijgen minder sociaal contact. Zo...
Lees verder

Besef van emoties slachtoffers kan secundair slachtofferschap helpen voorkomen
PERSBERICHT 4 feb. 2019 - Op emoties van slachtoffers van ernstige misdrijven wordt doorgaans met medeleven gereageerd. Maar als slachtoffers zich anders gedragen dan verwacht, bijvoorbeeld door te reageren met boosheid in plaats van verdriet, krijgen ze soms met negatieve reacties te maken die het...
Lees verder

Universiteit Leiden: Verhuizing Faculteitsbureau in najaar 2019

Verhuizing Faculteitsbureau in najaar 2019
Het volgende gebouw dat verbouwd wordt in het Humanities Campus project is de Van Eyckhof-Van Wijkplaats. Volgens de huidige planning starten de verbouwwerkzaamheden voor de Van Eyckhof-Van Wijkplaats in de zomer van 2020. Omdat er veel onderwijs aangeboden wordt in deze panden moet er ruimte...
Lees verder

Deze studenten weten hoe het is om oud te zijn
Hoe het is om oud te zijn? Voor veel jonge mensen is het een vraag, maar voor een groep honoursstudenten is het inmiddels een weet. Zij trokken een ouderdomspak aan tijdens de Bachelor Honours Class 'Vitality and Ageing'.
Lees verder

VU: VU, HvA, UvA en Inholland varen mee tijdens Pride Amsterdam 2019

VU, HvA, UvA en Inholland varen mee tijdens Pride Amsterdam 2019
De Vrije Universiteit, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Hogeschool Inholland varen op 3 augustus 2019 samen mee met een eigen boot in de botenparade tijdens Pride Amsterdam 2019.
Lees verder

Vijftien onderwijsinstellingen ondertekenen manifest 'Circulair & Onderwijs'
Donderdag 7 februari tekenden vijftien grote onderwijsinstellingen uit de Metropoolregio Amsterdam het manifest 'Circulair & Onderwijs'.
Lees verder

Spindoctors en trollen bestonden al in de Gouden Eeuw
Via een dubbele woordvoering - officieel en anoniem - probeerden stadsregenten van de drie steden in de staat Overijssel ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden met een pamfletstrijd hun eigen publieke opinies te creëren.
Lees verder

EUR: Liefde in tijden van Tinder in Studio Erasmus

Liefde in tijden van Tinder in Studio Erasmus
Lees verder

Forse uitbreiding aantal studieplekken op campus Woudestein
Lees verder

WUR: Beker uit 3D-printer verandert van kleur door lichtinval

Beker uit 3D-printer verandert van kleur door lichtinval
Onderzoekers van BioNanoTechnology Group hebben een 3D-geprinte beker ontwikkeld die van kleur kan veranderen. De beker, normaal roodbruin en ondoorzichtig, lijkt op een magische manier paars en transparant te worden bij een bepaalde lichtinval. Dit effect ontstaat door de toevoeging van gouden...
Lees verder

Sponzen maken water bij viskwekerijen schoon
Met een spons kun je niet alleen de ramen zemen, maar ook vervuild water zuiveren. Ze voelen zich goed thuis bij viskwekerijen, waar ze kunnen helpen schoonmaken, ontdekte Promovendus Mert Gökalp van Marine Dierecologie. Samen met collega's onderzocht hij wat de beste methode is om sponzen voor dat...
Lees verder

Universiteit Leiden: Groen licht voor master Governance of Sustainability

Groen licht voor master Governance of Sustainability
In september 2019 beginnen de eerste studenten met de nieuwe masteropleiding Governance of Sustainability. De opleiding heeft een officiële accreditatie ontvangen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie.
Lees verder

Rechtenstudent Erwin Dijkstra wint tweede prijs Leidse Universitaire Scriptieprijzen
Masterstudent Erwin Dijkstra won de prijs met zijn scriptie over de maatschappelijke positie van gehandicapten.
Lees verder

Nederland gaat samenwerken om de grootste radiotelescoop ter wereld te bouwen

NWO-I
Nederland gaat samenwerken om de grootste radiotelescoop ter wereld te bouwen
Lees verder

NWO investeert in vernieuwende infrastructuurprojecten van NWO-instituten ASTRON en Nikhef en in onderzoeksfaciliteit...

NWO-I
NWO investeert in vernieuwende infrastructuurprojecten van NWO-instituten ASTRON en Nikhef en in onderzoeksfaciliteit DUBBLE
Lees verder

TU Delft: TU Delft blijft groeien

TU Delft blijft groeien
De instroom van nieuwe studenten bij de TU Delft is in het lopende collegejaar opnieuw gegroeid tegenover het voorgaande jaar. In 2018 kwamen 5.929 studenten voor het eerst aan de TU Delft studeren: 3.971 bij een bacheloropleiding (BSc), 1.748 bij een masteropleiding (MSc) en 210 in een...
Lees verder

Nieuwe methode voor snel en nauwkeurig berekenen potentieel zonne-energie in steden
Onderzoekers van de TU Delft hebben een nieuwe methode ontwikkeld om snel en nauwkeurig het potentieel voor zonne-energie in een stedelijke omgeving te berekenen. De methode kan architecten en stedenbouwkundigen aanzienlijk helpen bij het verwerken van zonne-energietechnologie in hun ontwerpen. De...
Lees verder

Michael Wise nieuwe algemeen directeur ruimteonderzoeksinstituut SRON

NWO-I
Michael Wise nieuwe algemeen directeur ruimteonderzoeksinstituut SRON
Lees verder

Metamateriaal vouwt zichzelf op

NWO-I
Metamateriaal vouwt zichzelf op
Lees verder

RU: Zoekmachine voor nieuwe doorbraken in de natuurkunde

Zoekmachine voor nieuwe doorbraken in de natuurkunde
Stel: je hebt een heleboel data, maar je weet eigenlijk niet waar je naar op zoek bent. Wat doe je dan? Dan zet je een algoritme in die afwijkingen zoekt. Als het aan onderzoeker Sascha Caron ligt, wordt dit een veelbelovende methode om nieuwe doorbraken te bereiken in de deeltjesfysica.
Lees verder

Nieuwe hemelkaart toont honderdduizenden onbekende sterrenstelsels
Een nieuwe, ongekend gevoelige radiosurvey van de hemel die is uitgevoerd met de Low Frequency Array (LOFAR) telescoop toont honderdduizenden nooit eerder waargenomen sterrenstelsels en werpt nieuw licht op astrofysische verschijnselen. 'Er blijken dingen te gebeuren waar we nog geen weet van...
Lees verder

TU Delft: Een schip met airbags

Een schip met airbags
Hoe voorkom je een scheepsramp zoals zeven jaar geleden het geval was bij de Costa Concordia, het cruiseschip dat kapseisde voor de kust van Italië? En bovenal hoe vergroot je de veiligheid van de opvarenden bij een kritieke toestand?
Lees verder

Stephanie Wehner wint Ammodo Science Award
Stephanie Wehner (QuTech/EWI) is één van de acht winnaars van de Ammodo Science Awards 2019. Dat heeft Ammodo vandaag bekendgemaakt. De laureaten ontvangen ieder een geldbedrag van 300.000 euro. Dat geld kunnen ze de komende jaren gebruiken om nieuwe wegen te verkennen in fundamenteel...
Lees verder

RU: ‘Sportbiografieën worden steeds persoonlijker’

'Sportbiografieën worden steeds persoonlijker'
Historicus Aad Haverkamp geeft in zijn proefschrift een cultuurhistorische analyse van de levensverhalen van Nederlandse sporters en hun maatschappelijke context. Hij promoveert op 27 februari op het onderwerp.
Lees verder

Kun je ijs in water veranderen zonder toevoeging van warmte?
Stel je voor dat je ijs in water verandert zonder warmte toe te voegen. Het klinkt onmogelijk, maar natuurkundigen van de Radboud Universiteit weten in theorie deze raadselachtige transitie toch te realiseren, niet met watermoleculen, maar met elektronen in metalen. Hiermee komt de 'heilige graal'...
Lees verder

AOb: Coalitie wil eindtoets afnemen voor het schooladvies

Coalitie wil eindtoets afnemen voor het schooladvies
Lees verder

AOb: Teken de petitie: Investeer in onderwijs

Teken de petitie: Investeer in onderwijs
Lees verder

Taaladvies: Het gaat van een leien dakje

Het gaat van een leien dakje
Waar komt de uitdrukking 'Het gaat van een leien dakje' vandaan en wat wordt ermee bedoeld? 
Lees verder

Bij het scheiden van de markt
Waar komt de uitdrukking bij het scheiden van de markt vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Lees verder

RU: Starten met Engels in de laagste klassen van de basisschool heeft weinig effect

Starten met Engels in de laagste klassen van de basisschool heeft weinig effect
Steeds meer Nederlandse basisscholen starten met het geven van Engelse les in groep 1, in plaats van in groep 7. De lessen lijken echter weinig effect te hebben. Dat blijkt uit promotie-onderzoek van taalwetenschapper Claire Goriot.
Lees verder

Daniël Wigboldus nieuwe Kamerheer in Gelderland
Daniël Wigboldus, voorzitter van het college van bestuur van de Radboud Universiteit, is per 1 januari 2019 door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Kamerheer in de provincie Gelderland.
Lees verder

Werken bij Hogescholen: Een interview met onze nieuwe #blogger: Joes van de Wiel

Een interview met onze nieuwe #blogger: Joes van de Wiel
Lees verder

AOb: Waarom investeren in onderwijs hard nodig is

Waarom investeren in onderwijs hard nodig is
Lees verder

AOb: Lerarentekort in het vso: ‘vijf uur natuurkunde op één dag’

Lerarentekort in het vso: 'vijf uur natuurkunde op één dag'
Lees verder

RU: Vrouw met hoger salaris negatief voor relatie

Vrouw met hoger salaris negatief voor relatie
Als man vind je het geen punt als je vrouw meer verdient dan jij, toch? We leven in een progressieve maatschappij tenslotte, waar traditionele opvattingen over genderrollen in de minderheid zijn? Nieuw onderzoek wijst uit dat het een tikkeltje anders ligt.
Lees verder

Hoeveel is een robotleven waard?
Mensen zijn onder bepaalde omstandigheden bereid om een robot te redden ten koste van mensenlevens. Bijvoorbeeld als we denken dat de robot pijn kan ervaren. Dat blijkt uit onderzoek van een team onder leiding van Sari Nijssen van de Radboud Universiteit.
Lees verder

Vereniging Hogescholen: Grote onderzoeksprijs voor hbo: Deltapremie

Grote onderzoeksprijs voor hbo: Deltapremie
Lees verder