maandag 9 december 2019

Rijksoverheid: kamerstukken onderwijs

Aanbiedingsbrief bij CTIVD-rapport Cornelius Haga Lyceum
Minister Bijleveld-Schouten informeert de Tweede Kamer over het rapport van de CTIVD over het Cornelius Haga Lyceum. Eenzelfde verzending is ook aan de Eerste Kamer gezonden.
Lees verder

Beleidskader internationaal cultuurbeleid 2021-2024
Ministers Blok, Kaag en Van Engelshoven beschrijven de uitgangspunten, ambities en doelstellingen van het internationale cultuurbeleid voor de periode 2021-2024.
Lees verder

Aanbieding beleidskader internationaal cultuurbeleid 2021-2024
Ministers Blok, Kaag en Van Engelshoven sturen de Tweede Kamer het beleidskader internationaal cultuurbeleid. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Uitvoering motie financiering ambtsopleidingen
Lees verder

Kabinetsreactie op adviezen voor verbetering van het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs
Lees verder

Themarapportage Fries in het primair en voortgezet onderwijs
Lees verder

Themarapportage Fries in het primair en voortgezet onderwijs (versie in Nederlandse taal)
Lees verder