donderdag 5 december 2019

Ook kwaliteit van particuliere scholen door overheid bekeken

Nationale Onderwijsgids
Ook kwaliteit van particuliere scholen door overheid bekeken
Nederland kent een beperkt aantal particuliere scholen. Die scholen krijgen geen geld van de overheid. Aan een deel van de particuliere scholen wordt wel basisonderwijs of voortgezet onderwijs gegeven. Het lijkt soms alsof die scholen helemaal vrij zijn om te doen wat ze willen. De Grondwet heeft het immers over eisen en voorwaarden voor bekostigd onderwijs. Daardoor lijkt het alsof de overheid...
Lees verder

Internationale studenten verdringen Nederlandse studenten niet
Nederlandse hogescholen en universiteiten trekken de laatste jaren meer studenten uit het buitenland, maar over het algemeen verkleint dat niet de toegankelijkheid voor Nederlandse studenten. Dat blijkt uit het onderzoek 'Internationalisering en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor Nederlandse studenten' door de Inspectie van het Onderwijs. Wel ziet de inspectie kleine verschuivingen...
Lees verder