woensdag 11 december 2019

Bespreking voorstel vrijwillige ouderbijdrage afgerond

Nationale Onderwijsgids
Bespreking voorstel vrijwillige ouderbijdrage afgerond
De Kamer vervolgt het debat met de leden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) over hun initiatiefvoorstel over de vrijwillige ouderbijdrage. Scholen mogen kinderen niet meer buitensluiten van schoolactiviteiten omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet (kunnen) betalen. Ze worden verplicht om dit duidelijk te vermelden in de schoolgids. De initiatiefnemers willen een aantal...
Lees verder

Samenwerking studentenverenigingen, kerken & burgerinitiatieven met kerst
Groningse studentenverenigingen, kerken en burgerinitiatieven slaan de handen ineen: ze willen 500 minimahuishoudens een kerstpakket geven en 100 dak- en thuislozen een dinerbon. Alle hulp en donaties zijn welkom, zeggen de organisatoren Marten Duit (Student & Stad) en Evert Sulman (Kwartiermakers). Kerst050 is een initiatief van Sulman als onderdeel van Missie050, een startend netwerk...
Lees verder