zaterdag 2 november 2019

WUR: Nederland haalt de biodiversiteitsdoelen in 2020 niet

Nederland haalt de biodiversiteitsdoelen in 2020 niet
De ongekend snelle achteruitgang van de biodiversiteit vormt een minstens even grote bedreiging voor de mensheid als de opwarming van de aarde, zo stelt IPBES in haar rapport 'First Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services'. Zonder ingrijpende maatregelen zullen er volgens...
Lees verder

Met oude inteelt minder inteeltdepressie dan met nieuwe inteelt
Inteelt kan negatieve gevolgen hebben voor de prestatie van koeien. Dit heet inteeltdepressie. Onderzoekers van Wageningen University & Research lieten zien dat de mate van inteeltdepressie bij Nederlandse melkkoeien minder groot is voor "oude inteelt" (inteelt op verre voorouders) dan voor "nieuwe...
Lees verder