donderdag 28 november 2019

Rijksoverheid: kamerstukken onderwijs

Antwoorden kamervragen Van den Hul (PvdA) over hoge uitval studenten aan lerarenopleidingen
Lees verder

Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel studiekeuze-informatie en studentenenquete
Minister Van Engelshoven reageert op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het wetsvoorstel houdt verband met het verzamelen en verspreiden van...
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel studiekeuze-informatie en studentenenquete
Minister Van Engelshoven stuurtde nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel houdt verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen...
Lees verder

Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel aanvullende middelen
Minister Van Engelshoven stuurt de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden naar de Tweede Kamer.
Lees verder

Nota n.a.v. verslag aanvullende middelen (definitief)_
Lees verder

Bijlage vervolgvragen Eerste Kamervragen 1e suppletoire begroting
Lees verder

Aanbiedingsbrief beantwoording vervolgvragen Eerste Kamervragen 1e suppletoire begroting
Lees verder