donderdag 28 november 2019

Rijksoverheid: kamerstukken onderwijs

Beantwoording Kamervragen over Raad voor Concurrentievermogen
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over de Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november, de Raad voor Concurrentievermogen van 26 en 27 september en het BNC-fiche: Herschikking verordening Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) met besluit Strategische Innovatie...
Lees verder

Aanbieding antwoorden op Kamervragen over Raad voor Concurrentievermogen
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november, de Raad voor Concurrentievermogen van 26 en 27 september en het BNC-fiche: Herschikking verordening Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) met...
Lees verder

brief met antwoord op schriftelijke vragen van de vaste commissie voor onderwijs etc. over de uitkomsten
Lees verder

ID 9285 Aanbiedingsbrief TK nota nav verslag wv versterken positie mbo-studenten
Lees verder

ID 9285 tekenversie Nota nav verslag Wv versterken positie mbo-studenten
Lees verder

ID 9285 Nota van wijziging Wv versterken positie mbo-studenten
Lees verder

Kamerbrief totaalpakket vereenvoudiging bekostiging vo
Lees verder