woensdag 27 november 2019

Rijksoverheid: kamerstukken onderwijs

Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Kwint inzake de inhuurkosten van externen bij de NPO
Lees verder

Bijlage BCG memo Reflectie besparingen publieke omroep
Lees verder

Financieringsbasis landelijke publieke omroep
Lees verder

Stand van zaken Cornelius Haga Lyceum
Lees verder

Aanbiedingsbrief overzicht stand van zaken toezeggingen
Minister Slob stuurt een overzicht van toezeggingen waar de Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nadere vragen over heeft gesteld naar de Eerste Kamer. De commissie stelde deze vragen op 2 oktober 2019 in reactie op de brief van de minister van 20 september 2019.
Lees verder

Reactie op verzoek Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met stand van zaken toezeggingen
Overzicht van toezeggingen waar de Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nadere vragen over heeft gesteld. De commissie stelde deze vragen op 2 oktober 2019 in reactie op de brief van de minister van 20 september 2019.
Lees verder

Onderzoek naar doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging
Lees verder