vrijdag 29 november 2019

Rijksoverheid: kamerstukken onderwijs

Voorstel van Wet in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs
Lees verder

Advies van de Raad van State in verband met burgerschap in het onderwijs
De Raad van State stuurt een advies inzake het voorstel van Wet tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.
Lees verder

20190607_09u37m_Advies.docx_Kiwi_Advies_CupWerkLabel_0a2dc804-0bef-41ee-b5fc-f66c8832ce27_versie_001_KEES KeesSysteem_Advies
Lees verder

ID8437 - Wetsvoorstel burgerschap - K2 - (versie na advies RvS)
Lees verder

Kamerbrief met reactie op voorlichting Raad van State over 2 amendementen in het wetsvoorstel wijziging Mediawet 2000
Minister Slob reageert op het verzoek van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Eerste Kamer. De commissie had verzocht om een reactie op de voorlichting van de Raad van State over 2 aanvaarde amendementen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2000. De...
Lees verder

Kamerbrief met reactie op voorlichting Raad van State over 2 amendementen in het wetsvoorstel wijziging Mediawet 2000
Minister Slob reageert op het verzoek van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Eerste Kamer. De commissie had verzocht om een reactie op de voorlichting van de Raad van State over 2 aanvaarde amendementen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2000. De...
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief aan EK over voorlichting Raad van State amendementen wetsvoorstel wijziging Mediawet 2000
Afschrift van de brief van minister Slob aan de Eerste Kamer met zijn reactie op de voorlichting van de Raad van State over 2 aanvaarde amendementen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2000. De voorgestelde wijziging staat onder meer in verband met aanscherping van de...
Lees verder