woensdag 20 november 2019

Rijksoverheid: kamerstukken onderwijs

Reactie op Commissiebrief over bericht in de NRC van 9 oktober jl. over numerus fixi Kunstmatige intellig
Lees verder

Kamerbrief over de werkagenda uitvoering
Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de werkagenda uitvoering.
Lees verder

Beantwoording VSO CDA over zeven documenten hoger onderwijs
Lees verder

Beantwoording VSO CDA over zeven documenten hoger onderwijs
Lees verder

Kamerbrief voortgangsrapportage Gelijke Kansen Alliantie
Minister Van Engelshoven en minister Slob sturen de Voortgangsrapportage Gelijke Kansen Alliantie (GKA) naar de Tweede Kamer. Zij geven daarbij een uitgebreide toelichting.
Lees verder

Kamerbrief over nader schriftelijk overleg voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland
Ministers Knops en staatssecretaris Van Ark sturen een brief aan de Tweede Kamer over het nader schriftelijk overleg betreft de voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland.
Lees verder

Brief aan TK mededeling benoeming interim voorzitter Commissariaat
Lees verder