vrijdag 8 november 2019

Onderwijsinspectie: Leerlingprestaties voor het vak Engels aan het einde van de basisschool lopen flink uiteen

Leerlingprestaties voor het vak Engels aan het einde van de basisschool lopen flink uiteen
Het peilingsonderzoek Engels einde basisonderwijs laat zien dat de leerlingprestaties van groep 8-leerlingen op het gebied van Engels uiteenlopen. De Engelse gespreksvaardigheid, maar ook de luistervaardigheid, leesvaardigheid en woordenschat verschilt aanzienlijk per leerling. Voor het waarderen van deze prestaties is in dit onderzoek gebruik gemaakt van de taalbeheersingsniveaus zoals vastgelegd in het Europees Referentiekader, oplopend van A1 (beginnende gebruiker) tot en met C2 (vaardige gebruiker).
Lees verder