maandag 4 november 2019

Onderwijsinspectie: Intern toezicht mbo verbetert stap voor stap

Intern toezicht mbo verbetert stap voor stap
Het interne toezicht in het mbo, dat wordt uitgevoerd door de raden van toezicht, is de laatste jaren professioneler geworden. Meer nog dan vroeger wordt van de raden van toezicht verlangd dat ze proactief en kritisch toezicht houden op hun onderwijsbestuur. Toch moeten de interne toezichthouders zich nog verder verbeteren. Dat vinden zij zelf ook, zo blijkt uit het onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie ziet onder meer mogelijkheden in ruimere scholing, en in het vaker onderling delen van goede voorbeelden.
Lees verder