woensdag 20 november 2019

Onderwijsinspectie: Aanloopproblemen in 2018 bij invoering Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang

Aanloopproblemen in 2018 bij invoering Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang
In 2018 hebben de GGD'en voor het eerst in jaren meer tekortkomingen vastgesteld in de kinderopvang. In de helft van de gevallen komt dit doordat nog niet alle kinderopvanglocaties aan de nieuwe eisen van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK) voldoen. Deze wet werd begin 2018 van kracht. Wel nam het aantal geconstateerde tekortkomingen in de loop van het jaar af. Dit blijkt uit het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2018 van de Inspectie van het Onderwijs, dat vandaag is gepubliceerd.
Lees verder