dinsdag 26 november 2019

Fontys: In twee jaar je eerstegraads bevoegdheid behalen bij Fontys

In twee jaar je eerstegraads bevoegdheid behalen bij Fontys
Vanaf studiejaar 2020-2021 kun je bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) een eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor alle vakken in het voortgezet onderwijs in twee jaar behalen in plaats van drie jaar. De verwachting is dat het nieuwe curriculum leidt tot een snellere aanwas van masteropgeleide...
Lees verder

IoT en 5G voor de maakindustrie
Internet of Things, de digitalisering van eigenlijk alles om ons heen, biedt mogelijkheden. Els van de Kar, associate professor Business Service Innovatie aan Fontys Hogeschool Venlo en Etienne Scholl, Domain Sales Manager bij Ericsson, zetten op 14 november in een micro-lezing in Venlo uiteen wat...
Lees verder