woensdag 6 november 2019

Fontys: “De Onderzoeksprijs brengt ons werk nog meer tot leven!”

"De Onderzoeksprijs brengt ons werk nog meer tot leven!"
Heb je het afgelopen jaar een onderzoek uitgevoerd dat tot stand kwam in nauwe samenhang met het werkveld of andere regionale kennisnetwerken? Is de impact ervan zichtbaar voor de maatschappij? Is het onderzoek origineel en innovatief? Dan doe je er goed aan je aan te melden voor de jaarlijkse...
Lees verder

Masterclass over het herkennen van (on)zinnige zorg
Hoezeer iedereen binnen de sector ook zijn best doet, niet alle gezondheidszorg is even zinvol. Maar hoe onderscheid je wat werkt en dus behouden moet blijven van de onderdelen waar we zo snel mogelijk vanaf moeten? En wat doe je als daar twijfel over bestaat - of verschillende ervaringen? De...
Lees verder