maandag 4 november 2019

Fontys: ‘Aan Tafel’-ontbijtsessie over Wet Verplichte GGZ

'Aan Tafel'-ontbijtsessie over Wet Verplichte GGZ
Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg ( WVGGZ) in werking. Deze wet regelt de rechten, plichten, taken en verantwoordelijkheden rondom verplichte zorg in de GGZ. De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen ( Wet BOPZ) komt hiermee te vervallen. De...
Lees verder

Meer tekenen en boetseren, beter schrijven
De huidige generatie kinderen kijkt meer een meer naar een beeldscherm in plaats van met de handen bezig te zijn waardoor er steeds meer kinderen moeite hebben met schrijven op school. Oftewel: de motorische vaardigheid van het jonge kind gaat rap achteruit. Joyce Kuenen, oud-student aan Pabo...
Lees verder