donderdag 17 oktober 2019

WUR: Duurzaam voedsel voor iedereen bereikbaar

Duurzaam voedsel voor iedereen bereikbaar
Vandaag lanceren de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (NV), van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Netherlands Food Partnership (NFP). Als partner van NFP wil WUR een voorbeeld geven voor wereldwijde...
Lees verder

Landbouw en biodiversiteit: 15 bouwstenen voor biodiverse akkerbouw
Biodiversiteit en landbouw kunnen elkaar nog meer versterken. Momenteel neemt de biodiversiteit echter snel af, wat onder meer zichtbaar is bij de insecten- en vogelpopulaties in landelijk en stedelijk gebied. De vraag voor de landbouw en samenleving is: willen we deze trend keren? En zo ja, hoe...
Lees verder