woensdag 30 oktober 2019

WUR: Duur Aanen benoemd tot persoonlijk hoogleraar bij Erfelijkheidsleer

Duur Aanen benoemd tot persoonlijk hoogleraar bij Erfelijkheidsleer
De raad van bestuur van Wageningen University & Research heeft Duur Aanen benoemd tot persoonlijk hoogleraar Evolutiebiologie bij de leerstoelgroep Erfelijkheidsleer die wordt geleid door prof. Bas Zwaan. De benoeming is reeds ingegaan op 1 mei jl. Prof. Aanen onderzoekt en doceert fundamentele...
Lees verder

Minder emissies van varkensstallen door vaker mest verwijderen
'Verwijder varkensmest vaak en volledig, en de urine het liefst apart', adviseren onderzoekers van Wageningen University & Research. Zij onderzochten, in opdracht van het ministerie van LNV, welke maatregelen varkenshouders kunnen nemen om in bestaande stallen emissies integraal, en bij de bron te...
Lees verder