dinsdag 22 oktober 2019

Vanaf november strenger toezicht op zorgplicht passend onderwijs

Nationale Onderwijsgids
Vanaf november strenger toezicht op zorgplicht passend onderwijs
Vanaf 1 november 2019 wordt toezicht op de naleving van de zorgplicht een onderdeel van elk vierjaarlijks onderzoek of voorbereiding daarop. De Onderwijsinspectie gaan toezicht houden op het naleven van de zorgplicht passend onderwijs zoals vastgelegd in de wet. Bij tekortkomingen wordt handhavend opgetreden. Dit meldt de Onderwijsinspectie.
Lees verder

Slob neemt maatregelen om examenorganisatie verder te versterken
De examenorganisatie in het voortgezet onderwijs moet verder worden versterkt, blijkt onder meer uit de casussen VMBO Maastricht en Calvijn College. Daarom neem minister Slob een aantal maatregelen, waaronder een aanscherping van het wettelijk kader en een uitbreiding van het bestuurlijk instrumentarium. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.
Lees verder