donderdag 31 oktober 2019

Rijksoverheid: kamerstukken onderwijs

Kamerbrief over reactie op kabinetsreactie op brief P3NL Wissels om
Minister Van Engelshoven stuurt de Tweede Kamer de reactie op kabinetsreactie over de brief van de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL) wissels om.
Lees verder

Reactie op afschrift brief P3NL m.b.t. reactie n.a.v. kabinetsreactie op advies 'wissels om'
Lees verder

Reactie aan P3NL
Lees verder

Cap Gemini Rapport besteding middelen werkplaatsbudget
Lees verder

Factsheet_Inventarisatie_34_instellingen_(sept_2019)
Lees verder

Brief aan TK - aanbieding inventarisatie 34 instellingen die niet over gedragscode beschikten
Lees verder

Aanbiedingsbrief nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid
Minister Van Engelshoven stuurt de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging over het wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid naar de Tweede Kamer.
Lees verder