woensdag 30 oktober 2019

Rijksoverheid: kamerstukken onderwijs

Beantwoording Kamervragen over Schoolkassa ParnasSys
Minister Slob beantwoordt Kamervragen over het systeem ParnasSys Schoolkassa, waarmee scholen de vrijwillige ouderbijdrage kunnen innen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het terugbetalen van de Lerarenbeurs
Minister Slob beantwoordt vragen over het terugbetalen van de Lerarenbeurs.
Lees verder

Antwoorden op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat Nederland de geldkraan van beroemd onderzoek naar zwarte gaten dichtdraait
Lees verder

Kamerbrief met geannoteerde agenda OJCS-Raad (onderwijsdeel) 8 november Eerste en Tweede Kamer
Minister Van Engelshoven biedt, namens de minister Slob en minister Hoekstra, de geannoteerde agenda OJCS-Raad (onderwijsdeel) 8 november Eerste en Tweede Kamer.
Lees verder

Antwoorden op vragen van het lid Paternotte over de Nederlandse participatie in de Event Horizon Telescop
Lees verder

Kamerbrief over voortgang onderwijs en zorg
Minister De Jonge en minister Slob informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen om onderwijs en zorg beter op elkaar te laten aansluiten.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over een racistische uiting bij de Universiteit Leiden
Minister Van Engelshoven beantwoordt vragen over een racistische uiting bij de Universiteit Leiden.
Lees verder