vrijdag 18 oktober 2019

Rijksoverheid: kamerstukken onderwijs

Beantwoording Kamervragen over de kosten van Nederlanders met een migratieachtergrond
Minister Koolmees beantwoordt de vragen over de kosten van Nederlanders met een migratieachtergrond op verschillende beleidsterreinen.
Lees verder

Besluit bekostiging Cornelis Haga Lyceum
Lees verder

Commissiebrief met reactie op Kamerbrief vaste commissie OCW over Vroeg vreemdetalenonderwijs dd 18 september 2019
Minister Slob biedt zijn reactie aan de Eerste Kamer op de brief van de vaste commissie OCW over Vroeg vreemdetalenonderwijs van 18 september 2019.
Lees verder

Brief aan TK met reactie op brandbrief
Lees verder

Kamerbrief over de versterking van de examenorganisatie
Lees verder

Kamerbrief over beleidsinzet bescherming democratie tegen desinformatie
Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de beleidsinzet voor de bescherming van de Nederlandse samenleving tegen desinformatie.
Lees verder

Actielijnen tegengaan desinformatie
Beschrijving van de 3 actielijnen die het kabinet volgt bij het tegengaan van desinformatie.
Lees verder