woensdag 16 oktober 2019

Nieuw platform om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen

Nationale Onderwijsgids
Nieuw platform om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen
Er komt een kennis- en innovatieplatform om te helpen bij de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed zoals scholen en sportverenigingen. Organisaties uit onderwijs, sport, zorg en monumenten en musea bundelen hun krachten. Zij gaan kennis over verduurzamen uitwisselen en vernieuwingen bevorderen. Zo ondersteunen zij bestuurders en gebouweigenaren in deze sectoren.
Lees verder

SP vraagt naar bijles voor middelbare scholieren
SP-Kamerlid Peter Kwint heeft minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs gevraagd om meer te doen tegen kansenongelijkheid in het onderwijs. Een op de drie scholieren en een kwart van alle achtstegroepers krijgt bijles, bijvoorbeeld omdat ouders vinden dat de kwaliteit van scholen tekortschiet. Met name leerlingen uit de Randstad zouden hier vaker gebruik van maken. Kwint vreest dat er een...
Lees verder