dinsdag 22 oktober 2019

Koningin Máxima bezoekt muziekpabo in Helmond

Nationale Onderwijsgids
Koningin Máxima bezoekt muziekpabo in Helmond
Koningin Máxima bezoekt als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, op 20 november Hogeschool De Kempel, een pabo die een voorbeeldfunctie heeft voor muziekonderwijs op basisscholen. Ze is aanwezig bij de ondertekening van het MuziekAkkoord dat die dag wordt getekend tijdens een muzikaal schoolfestival. Middels het MuziekAkkoord beloven 30 basisscholen in de gemeente Helmond dat zij structureel...
Lees verder

'Meer steun nodig voor passende kinderopvang'
Waar in het onderwijs wettelijk is bepaald dat kinderen die zorg nodig hebben zoveel mogelijk binnen de reguliere klassen moeten blijven, staat passende kinderopvang nog in de kinderschoenen. Een deel van de peuters heeft extra ondersteuning nodig voor taal- of gedragsproblemen, maar de pedagogisch medewerkers hebben onvoldoende kennis, geld en tijd om extra zorg te bieden. Ouderorganisatie BOinK...
Lees verder