vrijdag 18 oktober 2019

Kinderrechtencomité vraagt Nederland naar kinderarmoede en jeugdzorg

Nationale Onderwijsgids
Kinderrechtencomité vraagt Nederland naar kinderarmoede en jeugdzorg
Het VN-Kinderrechtencomité heeft Nederland vragen gesteld over de kinderrechtensituatie in het Koninkrijk der Nederlanden. Het Kinderrechtencollectief heeft het Comité daarvoor van input voorzien en is verheugd dat Nederland door het VN-Comité bevraagd wordt over onder andere de transformatie jeugdzorg, het terugdringen van armoede onder kinderen en de bescherming van vluchtelingenkinderen. Dit...
Lees verder

NWO Natuurkunde Proefschrift Prijs 2019 voor Hugo Doeleman
Hugo Doeleman schreef het beste proefschrift in de natuurkunde van 2019: 'Hybrid Resonators for Light Trapping and Emission Control'. De jury van de NWO Natuurkunde Proefschrift Prijs oordeelde lovend over het proefschrift: daarin beschrijft hij nieuwe combinaties van nano- en microstructuren die licht kunnen vasthouden en concentreren. Doeleman promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Dit...
Lees verder