donderdag 5 september 2019

Rijksoverheid: kamerstukken onderwijs

Beantwoording lijst van vragen over visie toekomst publiek omroepbestel
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de visiebrief van het kabinet over de toekomst van het publieke omroepbestel.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de NPO overweegt om uit NLZIET te stappen.
Minister Slob beantwoordt de Kamervragen over het bericht dat de NPO overweegt om uit NLZIET te stappen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over interne chaos bij het Commissariaat voor de Media
Minister Slob beantwoordt de Kamervragen over interne chaos bij het Commissariaat voor de Media.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij verslag schriftelijk overleg over de evaluatie van het Commissariaat voor de Media 2012-2017
Aanbiedingsbrief van minister Slob bij het verslag schriftelijk overleg over de evaluatie van het Commissariaat voor de Media 2012-2017.
Lees verder

Commissiebrief met verslag schriftelijk overleg over de evaluatie van het Commissariaat voor de Media 2012-2017
Vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media van 25 maart 2019 over de evaluatie van het Commissariaat voor de Media 2012-2017.
Lees verder

Kamerbrief over overzicht aanpak Commissariaat voor de Media
Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de aanpak Commissariaat voor de Media.
Lees verder

Kamerbrief over verdeling € 15 miljoen en onafhankelijke verkenning
Minister Slob informeert de Tweede Kamer over verdeling € 15 miljoen voor de jaren 2019-2021 en onafhankelijke verkenning.
Lees verder