dinsdag 9 juli 2019

Rijksoverheid: kamerstukken onderwijs

Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008
Aanbiedingsbrief van minister Van Engelshoven bij het ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008. De wijziging gaat met name over de maximering van het verlaagd wettelijk collegegeld voor eerstejaars studenten voor opleidingen met het bijzonder kenmerk kleinschalig en...
Lees verder

Antwoorden Schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs
De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd over de Schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over verschil regulier en staatsexamen
Minister Slob beantwoordt vragen over de verschillen tussen het gewone eindexamen en het staatsexamen.
Lees verder

Kamerbrief met stand van zaken toezeggingen over media
Minister Slob meldt de stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen op het gebied van media.
Lees verder

Kamerbrief over eerste rapportage monitor Toelatingsrecht mbo
Minister Van Engelshoven biedt het eerste deel van de rapportage monitor Toelatingsrecht mbo aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief met antwoorden op vragen over het rapport 'Doorstromen van hbo naar wo'
Minister Van Engelshoven biedt haar reactie op de vragen van de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het rapport 'Doorstromen van hbo naar wo'.
Lees verder

Kamerbrief met verslag (informele) OJCS-Raad van 16 april en 22 en 23 mei 2019
Minister Van Engelshoven biedt het verslag (informele) OJCS-Raad van 16 april en 22 en 23 mei 2019 aan de Tweede Kamer.
Lees verder