donderdag 11 juli 2019

Fontys: Alten en Fontys Hogeschool Engineering vieren lustrum samenwerking hybride docentschap

Alten en Fontys Hogeschool Engineering vieren lustrum samenwerking hybride docentschap
Op donderdag 11 juli jl. vierden Fontys Hogeschool Engineering en ALTEN Nederland met het aansnijden van een taart het vijfjarige jubileum op het gebied van hybride tech-docentschap. In Nederland is een groot tekort aan technici op de arbeidsmarkt en is een hogere uitstroom van opgeleide...
Lees verder

Twee Tilburgse hogescholen worden strategisch partner van Station88
Fontys Hogeschool HRM en Psychologie en Juridische Hogeschool Avans-Fontys hebben zich op donderdag 11 juli als Strategisch Partner verbonden aan Station88. Samen met de andere partners vormen zij de basis van de plek waar ondernemers met groeiambitie terecht kunnen...
Lees verder