dinsdag 11 juni 2019

Rijksoverheid: kamerstukken onderwijs

Antwoorden op Kamervragen over eindexamens die niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen over examens van 38 eindexamenleerlingen van de Duin en Kruidbergmavo uit Driehuis die aangetekend op weg waren naar de tweede correctie, maar niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen.
Lees verder

Aanbieding documenten Inspectie van het Onderwijs
Minister Van Engelshoven stuurt de Eerste Kamer het jaarverslag 2018, het jaarwerkplan 2020 en de aangepaste onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs. Ook stuurt zij 2 verslagen van overleggen van de inspectie met het onderwijsveld.
Lees verder

Kamerbrief 'Ruimte voor regie in het primair onderwijs'
Minister Slob beschrijft hoe hij eraan gaat bijdragen dat basisscholen meer regie voelen en nemen in de inrichting en organisatie van hun onderwijstijd.
Lees verder

Uitstel toezending Kamerbrief over lokale omroepen
Minister Slob meldt dat een brief die hij had toegezegd over de uitvoering van de motie-Sneller over lokale omroepen later komt dan voorzien.
Lees verder

Kamerbrief over ontwikkelingen VMBO Maastricht
Minister Slob meldt de voortgang bij VMBO Maastricht en de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO).
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over de Raad voor Concurrentievermogen 27 en 28 mei 2019
Staatssecretaris Keijzer (EZK) biedt de beantwoording van de resterende Kamervragen aan over de Raad voor concurrentievermogen van 27 en 28 mei 2019.
Lees verder

Resterende Kamervragen over de Raad voor concurrentievermogen van 27 en 28 mei 2019
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt de resterende Kamervragen over de Raad voor concurrentievermogen van 27 en 28 mei 2019.
Lees verder