woensdag 12 juni 2019

Awti: Advies: Het stelsel op scherp gezet - Naar toekomstbestendig hoger onderwijs en onderzoek

Advies: Het stelsel op scherp gezet - Naar toekomstbestendig hoger onderwijs en onderzoek
Het huidige stelsel voor hoger onderwijs en onderzoek is niet toekomstbestendig. Universiteiten en hogescholen moeten zich sterker profileren en meer samenwerken. Ook moet de minister van OCW meer richting geven aan het stelsel en actiever toezicht houden. Dat adviseert de AWTI in zijn advies 'Het...
Lees verder