woensdag 15 mei 2019

Vereniging Hogescholen: Herverdelen niet de oplossing

Nationale Onderwijsgids
Vereniging Hogescholen: Herverdelen niet de oplossing
Vandaag heeft de commissie Van Rijn het advies 'Bekostiging Hoger Onderwijs' aangeboden aan de minister van OCW, Van Engelshoven. De Vereniging Hogescholen maakt zich ernstig zorgen over de gesuggereerde herverdeling van middelen in het hbo binnen de bestaande budgetten. "Wij zien het probleem van onbekostigde studenten en daar is inderdaad meer geld voor nodig. Het is echter geen oplossing deze...
Lees verder

Sterke relatie onderwijsniveau en brede welvaart
De brede welvaart van hoogopgeleiden is hoger dan die van laagopgeleiden. Bij 12 van de 19 aspecten van brede welvaart die zijn vergeleken, staan hoogopgeleiden er gunstiger voor dan de gemiddelde Nederlandse bevolking. Laagopgeleiden staan er daarentegen bij 11 aspecten ongunstiger voor dan gemiddeld. Dit meldt het CBS in de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019.
Lees verder