woensdag 15 mei 2019

UVA: De invloed van sociale omgeving en gedrag op gezondheid

De invloed van sociale omgeving en gedrag op gezondheid
Niet alleen biologische factoren, maar ook waar je wordt geboren, hoe je opgroeit, de omgeving waarin je woont en werkt, de keuzes die je zelf en anderen voor je maken, hebben impact op je (geestelijke) gezondheid. En wat kunnen we doen om gezondheid te verbeteren? Onderzoekers in de sociale- en...
Lees verder

College van Bestuur UvA reageert op rapport Van Rijn
De Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft vanmorgen het rapport 'Wissels om' gepresenteerd. De commissie, onder leiding van Martin van Rijn, heeft onderzoek gedaan naar en voorstellen gepresenteerd voor de financiering van het hoger onderwijs. Het College van Bestuur van de...
Lees verder