woensdag 15 mei 2019

UU: Maarten Kleinhans breekt lans voor meer fundamentele beschouwing over grondslagen van de aardwetenschappen

Maarten Kleinhans breekt lans voor meer fundamentele beschouwing over grondslagen van de aardwetenschappen
Koppeling dagelijkse praktijk van de aardwetenschappen aan de nieuwste filosofische inzichten
Lees verder

Wat nu met de voornaam Khaleesi, de heldin die een meedogenloos heerser blijkt te zijn?
In Nederland werd de naam Khaleesi sinds Games of Thrones wordt uitgezonden een tiental keer gegeven.
Lees verder

Luchtvervuiling in Amsterdam tot op straatniveau in kaart gebracht
De Universiteit Utrecht gaat samen Google en Amsterdam de luchtkwaliteit in de stad op straatniveau in kaart brengen.
Lees verder