woensdag 15 mei 2019

PthU: Onderzoeksproject gereformeerde Liturgie

Onderzoeksproject gereformeerde Liturgie
Tussen 2019 en 2024 bestuderen de PThU en de TU Kampen deze klassieke gereformeerde liturgische formulieren en gebeden die in de zestiende en zeventiende eeuw in de Nederlanden ontstaan zijn.
Lees verder

Gewoon een catechismus
Theo Pleizier, docent praktische theologie aan de PThU, plubliceerde samen met Dolf te Velde van de TU Kampen eten Arnold Huijgen van de TU Apeldoorn een nieuwe catechismus.
Lees verder