vrijdag 29 maart 2019

Rijksoverheid: kamerstukken onderwijs

Kamerbrief vervolgstappen SURF over verkoopproces Vancis
Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de vervolgstappen van SURF over het verkoopproces van Vancis.
Lees verder

Kamerbrief uitvoering moties over macrodoelmatigheid van creatieve mbo opleidingen en het in kaart brengen van de problematiek rondom depressie, angsten en stressklachten in het hoger onderwijs
Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de moties over macrodoelmatigheid van creatieve mbo opleidingen en het in kaart brengen van de problematiek rondom depressie, angsten en stressklachten in het hoger onderwijs.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het overhevelen van 150 miljoen euro van geesteswetenschappen naar technische universiteiten
Minister Van Engelshoven beantwoordt de vragen over het overhevelen van 150 miljoen euro van geesteswetenschappen naar technische universiteiten.
Lees verder

Kamerbrief over de Strategische agenda hoger onderwijs
Minister Van Engelshoven vraagt de Tweede Kamer een half jaar uitstel met het toesturen van de Strategische agenda hoger onderwijs. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over het experiment promotieonderwijs
Minister Van Engelshoven laat de Tweede Kamer weten meer tijd nodig te hebben de vragen over het experiment promotieonderwijs te beantwoorden.
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over het bericht dat Hogeschool Utrecht het stakingsrecht ondermijnt
Minister Van Engelshoven laat de Tweede Kamer weten meer tijd nodig te hebben de vragen te beantwoorden over het bericht dat Hogeschool Utrecht het stakingsrecht ondermijnt.
Lees verder

Kamerbrief over geannoteerde agenda informele OJCS-Raad (Cultuur) 16 april 2019
Minister Van Engelshoven biedt de geannoteerde agenda informele OJCS-Raad (Cultuur)16 april 2019 aan de Tweede Kamer. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer verstuurd.
Lees verder