vrijdag 15 maart 2019

Rijksoverheid: kamerstukken onderwijs

Kamerbrief over kansengelijkheid in het onderwijs
Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeren de Tweede kamer over hoe zij kansengelijkheid in het onderwijs willen bevorderen.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij voortgangsrapportage Emancipatie
Aanbiedingsbrief van minister Van Engelshoven bij de voortgangsrapportage Emancipatie.
Lees verder

Kamerbrief over de beleidsdoorlichting van beleidsartikel 25 (Emancipatie) van de OCW-begroting
Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen over de beleidsdoorlichting van beleidsartikel 25 (Emancipatie) van de OCW-begroting.
Lees verder

Kamervragen over het bericht dat 'je op een vestiging van NHL Stenden Hogeschool in Qatar zo een Nederlands diploma krijgt'
Minister Van Engelshoven beantwoordt vragen over het bericht dat 'je op een vestiging van NHL Stenden Hogeschool in Qatar zo een Nederlands diploma krijgt'.
Lees verder

Kamervragen over het bericht Nederlands diploma te koop op Hogeschool in Qatar
Minister Van Engelshoven beantwoordt vragen over het bericht Nederlands diploma te koop op Hogeschool in Qatar.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de Qatarese vestiging van NHL Stenden
Minister Van Engelshoven beantwoordt de vragen van de Kamerleden Tielen (VVD) en Ă–zdil (GroenLinks) over de berichtgeving over de Qatarese vestiging van NHL Stenden.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over promovendi
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Westerveld (GroenLinks) over promovendi.
Lees verder